Bị bắt sau 2 lần vượt ngục, Triệu Quân Sự sẽ bị giam ở đâu?