Bị cáo Thúy nói về việc mở thẻ tín dụng cho ông Nguyễn Thành Tài đi chữa bệnh ở Singapore