Bị cáo truy sát cả nhà em trai bình thản khai nhận tội ác, có hành động nắn bóp chân tay tại toà gây bức xúc