Bị cáo vụ VN Pharma đeo khẩu trang kín mít tới tòa