Bị chất vấn về vụ tấn công Syria, Thủ tướng Anh chối: Không nghe theo lệnh của ông Trump