Bị đập ghế liên tiếp vào đầu, cô gái vẫn chống trả ác liệt với hai người đàn ông cao to để bênh vực bạn trai

Thấy bạn trai bị tấn công, cô gái đứng bên cạnh ngay lập tức đẩy ngã người đàn ông mặc áo đen và cuộc ẩu đả nổ ra.

Thứ tư, 23/09/2020 17:07

Thời sự

Thắp sáng ước mơ 09:26

Thắp sáng ước mơ

Thứ tư, 21/10/2020 | 17:26
Long Cốc mờ sương 03:25

Long Cốc mờ sương

Thứ tư, 21/10/2020 | 17:24