Bị điện giật chết, bố không thể về dẫn con chơi trung thu