Bị diều hâu chặn đường, hổ mang Ai Cập phùng mang trợn mắt đe dọa, liệu nó có thoát chết?

Phát hiện kẻ thù là con diều hâu đang đứng trên khối đá cao quan sát, hổ mang Ai Cập liền phùng mang, phát ra tiếng kêu "phì phì" để đe dọa. Kết cục của con hổ mang sẽ ra sao?

Thứ tư, 02/12/2020 22:11

Thế giới động vật