Bị đối thủ dùng đòn chân khóa chặt đến gãy tay, võ sĩ MMA vẫn tung đòn phản công

Dù bị đối thủ kẹp chặt đến mức gãy tay, võ sĩ MMA vẫn tung ra đòn phản công rồi dùng hết sức lực nhấc bổng James Gonzalez lên khỏi mặt sàn đấu.

Thứ hai, 03/08/2020 08:51

Thể thao

Quán thể thao - Số 27 29:04

Quán thể thao - Số 27

Thứ hai, 25/01/2021 | 19:23