Bị đồn là 'ông chủ thật Panorama Mã Pí Lèng', Giám đốc BQL Cao nguyên đá nói gì?