Bị giam ở TQ, công dân Mỹ: Dậy khi bị gọi, ngủ khi bị yêu cầu, đi vòng tròn đếm bước trong phòng giam