Bị giành mất mồi, trăn "khủng" phát điên nuốt chửng đồng loại

Bị đồng loại giành mất con mồi, trăn "khủng" tức tối bò đi nơi khác. Tuy nhiên, sau đó ít phút nó đột ngột quay lại cắn một nhát chí mạng vào đồng loại rồi nuốt chửng.

Thứ ba, 28/07/2020 16:29

Thế giới động vật