Bí kíp để bọn grab hay uber không nói nhiều

Đi grab hay uber mà có gặp mấy thánh này thì cứ vầy mà làm nhé mấy cưng.

Siêu hài