Bị mãng xà quấn siết, hổ mang chúa dài 5m thoát chết trong gang tấc

Đoạn video ghi lại trận đại chiến kinh hoàng giữa hổ mang chúa dài hơn 5m và mãng xà dài 1,5m ở Thái Lan.

Thời sự