Bị nghiên cứu xử phạt, Ngọc Trinh lọt Top tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc