Bị nhập sai dữ liệu, thí sinh có điểm trúng tuyển cao hơn điểm chuẩn vẫn trượt