Bị ông Trump đe 'giải quyết nhân đạo chuyện Hồng Kông nếu muốn thỏa thuận thương mại', TQ phản ứng gì?