Bị 'phi đội gà bay' tập kích, diều hâu im lặng chịu trận

Bị đàn gà hàng trăm con tập kích, tấn công, con diều hâu hoảng loạn chỉ biết im lặng chịu trận.

Siêu hài