Bí quyết chăm 70 triệu bông cúc của chủ vườn hoa Đà Lạt

Cúc Đà Lạt nổi tiếng to đẹp, cành mập, cánh chắc khỏe, nhờ nông dân chọn giống, bứt nụ, chăng lưới cẩn trọng.