Bí thư Hà Nội: 'Không ai khác, chính các bạn thanh niên là người nắm trong tay chìa khóa phát triển nền kinh tế số'