Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Các kiến trúc sư cần hiến kế, đóng góp hơn nữa vào công tác quy hoạch phát triển đô thị Thủ đô