Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm các nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu