Biểu tình 'Tôi không thở được' khiến ông Trump mất cơ hội tái cử?