Biểu tình kéo dài, Hồng Kông vẫn lạc quan về kinh tế