Biểu tình ở Hồng Kông: Cảnh sát bắn vào ngực người biểu tình sáng nay