Biểu tình ở Hồng Kông: Người lớn tuổi ủng hộ giới trẻ