Biểu tình ở Hong Kong: TT Trump sẽ nói chuyện với ông Tập Cận Bình ở G20