Bình Dương: 142 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trở lại sinh hoạt bình thường