Binh Dương công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2020- 2021

Sở GD-ĐT Bình Dương vừa công bố chỉ tiêu dự kiến năm học 2020-2021 vào lớp 10 của 28 trường THPT công lập.

Theo đó, trường có chỉ tiêu cao nhất là Trường THPT Nguyễn Trãi với 600 học sinh (HS), đến trường THPT Bến Cát với 560 HS. Trường có chỉ tiêu thấp nhất là THPT Long Hòa chỉ có 3 lớp 10 với 130 HS.

Theo Hoàng Thanh/Infonet Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/binh-duong-cong-bo-chi-tieu-vao-lop-10-cong-lap-nam-hoc-2020-2021-post324142.info

Tags: 2020 2021  |  Binh Dương  |  chỉ tiêu  |  công lập  |  năm học  |  nhất là  |  công bố  |  2020 2021 Sở GD ĐT  |  THPT Bến Cát  |  Trường THPT Nguyễn Trãi