Bình Minh trả lời về scandal với Trương Quỳnh Anh: Vợ tôi biết từ trước chuyện này

Bình Minh trả lời về ồn ào xung quanh anh và Trương Quỳnh Anh.

Giải trí