Bình Thuận không có ca nhiễm COVID-19 mới, hạn chế tối đa ra đường