Bitcoin đã mất 1/3 giá trị vì tương lai của đồng Libra trở nên mù mịt