Bkav chia sẻ về thử nghiệm 'đánh lừa' Face ID trên iPhone X