Bộ Công Thương bổ nhiệm một loạt lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vừa trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 07 chức danh lãnh đạo Cục, Vụ, Văn phòng cho Tổng cục Quản lý thị trường.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An trao Quyết định cho 07 cán bộ

Đây là đợt bổ nhiệm cán bộ đầu tiên tại Tổng cục Quản lý thị trường. 7 cán bộ được bổ nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch – Tài chính

Ông Ngô Văn Phong giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra

Ông Hoàng Quốc Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bà Nguyễn Minh Phương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính

Ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức Phó Cục trưởng cục Nghiệp vụ

Bà Vũ Thị Minh Ngọc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính

Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng cục

Tổng cục Quản lý thị trường (thuộc Bộ Công Thương) được thành lập vào tháng 8/2018 trên cơ sở thu gọn, sắp xếp lại các đội, cục quản lý thị trường cấp tỉnh. Hiện nay Tổng cục Quản lý thị trường đang trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết 7 đồng chí được bổ nhiệm đã phải vượt qua quy trình xét duyệt rất khắt khe bởi công tác cán bộ có quy trình rất chặt chẽ để các cán bộ được bổ nhiệm có thể bắt tay ngay vào công việc.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An kỳ vọng, trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm gương cho lớp cán bộ được bổ nhiệm sau, không phụ sự kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng như sự tín nhiệm, ủng hộ của đồng nghiệp.

D. Thùy

Từ khóa: Bộ Công Thương Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm lãnh đạo bổ nhiệm 7 lãnh đạo

Theo D. Thùy/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/bo-cong-thuong-bo-nhiem-mot-loat-lanh-dao-tong-cuc-quan-ly-thi-truong-post298354.info