Bộ Công Thương ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với MM Mega Market Việt Nam

Mục đích của Biên bản ghi nhớ hợp tác này nhằm đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ hàng hóa Việt Nam trong hệ thống phân phối của MMVN tại Việt Nam và xuất khẩu thông qua các mạng lưới phân phối quốc tế...

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) nhằm tăng cường trao đổi hợp tác, phối hợp trong việc triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' giai đoạn 2014 - 2020 và Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.

Tại đây đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Mục đích của Biên bản ghi nhớ hợp tác này nhằm: Đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ hàng hóa Việt Nam trong hệ thống phân phối của MMVN tại Việt Nam và xuất khẩu thông qua các mạng lưới phân phối quốc tế thuộc Công ty TCC Land International (Singapore) Pte.Ltd. và các công ty khác thuộc Tập đoàn (Công ty Mẹ); nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng trong nước; tăng cường cơ hội kinh doanh, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của MMVN, từ đó đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ, các bên hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, nhà sản xuất uy tín, chất lượng, bảo đảm tỷ lệ hàng Việt Nam theo mã hàng là khoảng 90% trong hệ thống trung tâm MM Mega Market tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các sự kiện hàng năm (bao gồm 'Tuần hàng trưng bày sản phẩm Việt Nam', hội thảo, tập huấn…), để giới thiệu và quảng bá các hàng hóa Việt Nam tại các mạng lưới phân phối quốc tế thuộc công ty mẹ; hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp/nhà sản xuất Việt Nam nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định, yêu cầu của nhà phân phối...

Theo HƯNG GIANG/Nông nghiệp VN Link Gốc:           Copy Link
https://nongnghiep.vn/bo-cong-thuong-ky-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-mm-mega-market-viet-nam-post247003.html

Tags: MM Mega Market Việt Nam  |  Bộ Công Thương  |  biên bản ghi nhớ  |  Phân phối  |  hàng hóa  |  hệ thống  |  TNHH MM Mega Market Việt  |  mạng lưới phân phối