Bộ Công Thương lập 3 đoàn kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%