Bộ Công an nhận định gì về hành vi của nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM?