Bộ Công an tiếp tục trả 25 thí sinh gian lận điểm thi của Sơn La về địa phương