Bộ Công an vào cuộc điều tra kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều