Bộ GD-ĐT: Hỗ trợ lọc ảo để tuyển sinh đại học 2020 thí sinh không phải tốn kinh phí đi lại