Bộ GD-ĐT: Không thể nghỉ học 3 tháng mùa xuân, đi học 3 tháng hè