Tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH 2020

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành Sư phạm từ 16,5 đến 18,5 điểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu đầu vào khối đào tạo giáo viên năm nay từ 16,5 đến 18,5 điểm.

Ảnh minh họa

Ngày 17/9, Bộ GD&ĐT đã công bố quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2020.

Theo đó, điểm sàn năm 2020 tăng 0,5 điểm so với năm 2019. Cụ thể, điểm sàn các ngành Sư phạm trình độ đại học là 18,5 điểm, riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật thấp hơn điểm sàn chung 1 điểm; điểm sàn ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 16,5 điểm. 

Năm 2020, toàn hệ thống có 102 cơ sở tham gia đào tạo các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng giáo dục mầm non với tổng chỉ tiêu đề xuất là 84.475. Căn cứ vào nhu cầu địa phương và trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, Bộ GD&ĐT xác định phân bổ 69.630 chỉ tiêu, tương đương với 64% nhu cầu sử dụng của địa phương.

Theo N.H/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/bo-gddt-cong-bo-diem-san-nganh-su-pham-tu-165-den-185-diem-578649.html

Tags: Bộ GD&ĐT  |  công bố  |  điểm sàn  |  đào tạo  |  trình độ  |  sư phạm  |  Giáo dục  |  giáo viên  |  Đại học  |  mầm non