Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 25/5/2019 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, ngày 26-10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các phong trào thi đua yêu nước của Bộ KH&CN. Thời gian qua, Bộ đã cơ bản hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng và các giải thưởng về lĩnh vực khoa học công nghệ. Tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các phong trào thi đua của Bộ KH&CN phát động và các phong trào thi đua thiết thực của các đơn vị trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN, tạo môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi và đồng bộ cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đặc biệt là việc tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế tài chính, giảm thiểu các gánh nặng hành chính cho người làm khoa học; ban hành các chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học tài năng; triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình trọng điểm, đầu tư thành lập các viện nghiên cứu ứng dụng hiện đại... 

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội.

Công tác khen thưởng được bộ quan tâm giới thiệu, bình chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, cũng như trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Trong 5 năm qua đã đề nghị khen cấp Nhà nước cho 70 tập thể, cá nhân; Chính phủ tặng cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 65 tập thể, cá nhân và khen cấp bộ cho 1.865 tập thể, cá nhân.

Phó chủ tịch nước cũng khẳng định sự cần thiết phải phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đổi mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Chú trọng và tiếp tục chương trình ươm mầm sáng tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ, nhằm hình thành thế hệ cán bộ khoa học trẻ với tư duy đổi mới, có đủ trí tuệ và năng lực hội nhập với thế giới, trong đó có đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, cũng cần phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ, trước hết phục vụ yêu cầu phát triển của ngành và địa phương, đồng thời chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, nông thôn, miền núi... Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng và nhân rộng trong toàn xã hội.

Theo Tin, ảnh: THÙY DUNG/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-giai-doan-2016-2020-642061

Tags: 2016 2020  |  Bộ Khoa  |  công nghệ  |  Khoa học  |  thi đua  |  phong trào  |  Khen thưởng  |  tập thể  |  Đại hội  |  cá nhân  |  ứng dụng  |  phát triển