Bộ Ngoại giao nói về việc 'tẩy chay' Thành Long tới Việt Nam