00:00

Bộ Ngoại giao trả lời thông tin Mỹ sắp bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam

TIN LIÊN QUAN