Bộ Nông nghiệp được tăng gần 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư công

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho các dự án được Chính phủ giao là 2.303 tỷ đồng nhưng sau đó được điều chỉnh lên tổng số là 3.900 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ NN&PTNT.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ NN&PTNT cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tổng số là 2.303 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh tổng số là 3.900 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh cho các dự án.

Bộ NN&PTNT căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2019.

Theo M.L/Petrotimes

Link báo gốc: https://petrotimes.vn/bo-nong-nghiep-duoc-tang-gan-1600-ty-dong-von-dau-tu-cong-545478.html

Tags: Bộ Nông  |  kế hoạch  |  đầu tư công  |  2016 2020  |  điều chỉnh  |  giai đoạn  |  Bộ NN&PTNT  |  trái phiếu Chính phủ  |  các dự án  |  thủ tướng chính phủ