Bộ TN&MT yêu cầu Hà Nội dừng thu hồi 'sổ hồng' căn hộ chung cư đã cấp

Hôm nay 19/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo dừng việc thu hồi 'sổ hồng' đã cấp cho các hộ dân ở một số chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo dừng việc thu hồi “sổ hồng” đã cấp cho các hộ dân ở một số chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Văn bản của Bộ TN&MT cho biết, theo quy định Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 87 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; khoản 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, việc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà ở theo quy định của pháp luật, Bộ TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan dừng việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý có liên quan ở địa phương đã để xảy ra sai phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc ở địa phương. Trên cơ sở đó xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho người đã mua nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện.

Theo Minh Thư/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/bo-tnmt-yeu-cau-ha-noi-dung-thu-hoi-so-hong-can-ho-chung-cu-da-cap-post306593.info

Tags: Bộ TN&MT  |  giấy chứng nhận  |  quy định  |  thu hồi  |  UBND TP Hà Nội  |  đề nghị  |  Chủ tịch  |  Nghị định  |  văn bản