Cập nhật liên tục Covid-19

Bộ TT&TT yêu cầu mở rộng dung lượng băng thông Internet trong mùa dịch COVID-19

Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, các doanh nghiệp viễn thông cần nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông để phục vụ cho làm việc, học tập từ xa.

Ngày 31/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản tới các doanh nghiệp viễn thông về việc đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt là đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet, đóng vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp, cũng như bảo đảm nhu cầu thông tin, học tập, làm việc từ xa, giải trí và các dịch vụ trực tuyến… của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, rà soát cập nhật và đưa vào triển khai các phương án vận hành mạng lưới nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh và chất lượng dịch vụ viễn thông trong mọi tình huống của dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề cụ thể như: tổ chức làm việc theo nguyên tắc dự phòng nhân lực, địa điểm làm việc dự phòng khi bị cách ly, đảm bảo hậu cần tại chỗ để trực kỹ thuật 24/24 giờ, các tình huống triển khai khi xảy ra một số hoặc nhiều các đài, trạm, khu vực bị cách ly…

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ cho làm việc trực tuyến, dạy và học từ xa.

Các doanh nghiệp cần rà soát, bố trí lại trang thiết bị dự phòng, các xe phát sóng lưu động, các phương án truyền dẫn dự phòng, thiết lập các tổ, nhóm kỹ thuật sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin và triển khai mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là tại những vùng dịch bệnh và khu cách ly tập trung.

Các doanh nghiệp phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tăng cường giao dịch gián tiếp với khách hàng bằng các giải pháp công nghệ, có hình thức hướng dẫn phù hợp cho khách hàng để sử dụng tối ưu các dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ và ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; xây dựng phương án đảm bảo an toàn tối đa cho cán bộ, nhân viên, người lao động nói chung và lực lượng vận hành mạng lưới, xử lý sự cố và ứng cứu thông tin nói riêng.

Theo H.T/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/cong-nghe/bo-tttt-yeu-cau-mo-rong-dung-luong-bang-thong-internet-trong-mua-dich-covid-19-20200401164351625.htm

Tags: COVID 19  |  Bộ TT&TT  |  viễn thông  |  dịch vụ  |  đảm bảo  |  chất lượng  |  làm việc  |  dịch bệnh  |  dự phòng  |  liên lạc