Bộ Tài chính đang làm rõ 28 doanh nghiệp có 'làm ăn' với Asanzo