Bò Trung Quốc đột biến mang chân thứ 5 giữa lưng

Một con bò mọc chân thứ 5 ngay trên lưng khiến người dân Trung Quốc hiếu kỳ đổ xô đến xem.